L’estudi de Central Fotovoltaica Participada (CFVP) encarregat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú pretenia convertir-se en un projecte innovador, en que d’una banda, l’Ajuntament promogués la producció d’electricitat verda, però a més permetés que la ciutadania participés de forma activa en aquest tipus d’energies.

autoria

ENT environment & management

data

2005

client

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú