Des de fa uns mesos ENT està treballant en l’elaboració de l’Estudi de prevenció i de gestió integral dels residus municipals de la Mancomunitat Penedès-Garraf. El projecte consisteix en la redacció d’un estudi integral sobre la gestió dels residus municipals en aquest àmbit territorial, abordant aspectes com ara la prognosis de la generació, les possibilitats de millora de la recollida i el tractament, possibles nous incentius vers una gestió ambientalment més correcta, etc. L’estudi també inclou l’elaboració d’un pla local de prevenció de residus.