Des de fa uns mesos ENT està treballant en l’elaboració de l’Estudi de prevenció i de gestió integral dels residus municipals de la Mancomunitat Penedès-Garraf. El projecte consisteix en la redacció d’un estudi integral sobre la gestió dels residus municipals en aquest àmbit territorial, abordant aspectes com ara la prognosis de la generació, les possibilitats de millora de la recollida i el tractament, possibles nous incentius vers una gestió ambientalment més correcta, etc. L’estudi també inclou l’elaboració d’un pla local de prevenció de residus.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Desde hace unos meses ENT está trabajando en la elaboración del Estudio de prevención y de gestión integral de los residuos municipales de la Mancomunidad Penedès-Garraf. El proyecto consiste en la redacción de un estudio integral sobre la gestión de los residuos municipales en este ámbito territorial, abordando aspectos como la prognosis de la generación, las posibilidades de mejora de la recogida y el tratamiento, posibles nuevos incentivos hacia una gestión ambientalmente más correcta, etc. El estudio también incluye la elaboración de un plan local de prevención de residuos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]