L’objectiu del projecte era la realització d’un estudi comparatiu a nivell internacional sobre impostos al consum i altres instruments econòmics pel foment de la reutilització i la preparació per la reutilització. A l’estudi es van identificar en total 39 instruments dels quals es van seleccionar aquells sis que es van considerar més rellevants i amb més potencial de ser aplicables a Catalunya. Aquests sis instruments van ser analitzats en profunditat i es va avaluar la seva possible aplicabilitat a nivell català.

autoria
ENT environment & management
data

2023

client

Agència de Residus de Catalunya