• A partir de l’anàlisi de la presència dels principals conceptes vinculats amb la pesca als llibres dels darrers 150 anys s’observa un decreixement en l’ús de la majoria dels termes pesquers
  • El decreixement de l’interès per conceptes com la sobrespesca és especialment rellevant perquè el problema continua vigent i suposa un greu risc per l’ecosistema
  • Creix l’interès cap als conceptes que relacionen canvi climàtic i medi marí, malgrat que la seva presència a la literatura castellana és encara inferior a l’anglesa

És ben sabut que l’interès públic per les temàtiques evoluciona amb el temps. En el nou informe de la Fundació ENT analitzem com ha evolucionat l’ús dels principals conceptes vinculats a la pesca als darrers 150 anys a la literatura científica anglesa i castellana.

Per fer-ho, hem analitzat l’ús de més de vint conceptes claus mitjançant l’eina N-Google Books Ngram Viewer, un motor de cerca en línia que mostra les freqüències de qualsevol conjunt de cadenes de cerca mitjançant un recompte anual de n-grams, que es nodreix de fonts impreses entre 1800 i 2019 en un corpus de text en anglès, xinès (simplificat), francès, alemany, hebreu, italià, rus o espanyol de més de 5 milions de llibres. És una eina que s’utilitza cada vegada més en la investigació social a causa del seu fàcil accés, anàlisi i la gran quantitat d’informació disponible.

PRINCIPALS CONCLUSIONS

L’anàlisi mostra un ús decreixent de la majoria dels termes relacionats amb la pesca tant als llibres en castellà com en anglès.

El decreixement en l’ús dels conceptes pesquers és rellevant per a les parts interessades en la pesca, ja que pot portar a un decreixement de l’interès públic a mitjà termini, fet que pot conduir també a una disminució de l’interès per part de les administracions públiques en un context on és necessària portar a terme una transició pesquera cap a mitjans de captura més sostenibles.

És especialment rellevant la disminució en l’ús de conceptes com “sobrepesca”perquè es produeix en un context en el qual segons la informació científica disponible, el problema està lluny d’estar resolt.

Per una altra banda els conceptes relacionats amb el canvi climàtic en l’àmbit marí prenen força i, de fet, ja han superat en presència els específics de la pesca.

Malgrat tot, la sobrepesca continua essent un terme més usat que altres qüestions marines com la pesca il·legal, no regulada o no registrada, la biodiversitat marina o els residus marins, tots ells temes que augmenten la seva presència (o es recuperen de les tendències a la baixa en alguns casos), però encara estan lluny dels conceptes esmentats anteriorment.

Finalment, és interessant assenyalar que es poden trobar algunes diferències entre la literatura espanyola i anglesa. La investigació suggereix que els conceptes marins sobre el canvi climàtic a la literatura castellana encara tenen un nivell de presència relativa inferior a la presència a la literatura anglesa.

LIMITACIONS

Aquesta anàlisi s’ha de considerar com una anàlisi preliminar de les tendències narratives a llarg termini i no inclou els possibles canvis produïts després del 2019, és a dir, per exemple degut a la crisi del COVID, si és que s’han produït.

Una anàlisi més profunda sobre les tendències detectades podria incloure l’ús d’altres mitjans de comunicació (com ara els relacionats amb internet, o el corpus de diaris), o enfocaments regionals que també poden ser rellevants per entendre determinades tendències a nivell local,  així com la realització anàlisis estadístiques diverses utilitzant els corpus disponibles.

Més informació: Miquel Ortega mortega@ent.cat

Enllaç a l’informe