Skip to main content

S’acaba de publicar el document “Diagnosi de la reutilització a la compra pública”, elaborat per ENT i que es va presentar el passat mes d’abril per part d’Itziar Müller (ENT) en una jornada organitzada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

L’elaboració de la Diagnosi s’emmarca en el Pla d’Acció de Compra Pública Verda de la Generalitat de Catalunya (2022-2025). La publicació descriu l’estat de la reutilització a la compra pública a Catalunya i Europa, i identifica i descriu bones pràctiques d’administracions públiques europees dels sectors de la construcció, el mobiliari, el tèxtil i l’equipament informàtic. L’objectiu d’aquesta guia és fomentar que des de les administracions públiques catalanes es prengui en consideració la reutilització en la contractació.

També estan disponibles les presentacions que es fan realitzar durant la jornada.