L’equip de treball de la UPC presenta els primers resultats de recerca davant la resta d’equips de treball del Circular Design Project de la UPC. Els primers resultats mostren com els estudiants estan aprofundint en el coneixement dels models de recollida selectiva de residus i les alternatives de tancament de contenidors presents a diferents localitats catalanes, espanyoles, europees i a nivell mundial. El proper mes es presentaran els continguts de la guia i els primers resultats de redacció dels casos d’estudi.

La UPC ha iniciat recentment la coordinació del projecte europeu “Circular Design. Learning for Innovative Design for Sustainability”, adreçat a alumnes Erasmus, i ENT hi col·labora en la coordinació d’un dels tres projectes escollits. La voluntat del projecte europeu és estrènyer els llaços entre la gestió dels residus i l’economia circular, avançant cap a una societat més responsable en la producció i el consum. Concretament el projecte que coordina ENT se centra en la gestió de residus als municipis. El resultat serà l’elaboració d’una Guia pensada per a ens locals, la qual inclourà casos d’estudi d’alguns municipis que ja ho han implantat i una metodologia pràctica per a dissenyar la implantació d’aquestes tecnologies als municipis.