El passat 24 de gener es va presentar a Palma l’estudi “Comptabilitat de fluxos materials de les Illes Balears” elaborat per ENT per encàrrec de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat).

La comptabilitat de fluxos de materials s’ha establert a la UE com una eina bàsica per orientar les polítiques relacionades amb l’ús eficient dels recursos naturals i la prevenció dels residus. A més, el compte de fluxos de materials i, en general, la comptabilitat física de l’activitat econòmica, permet entendre la magnitud dels fluxos de recursos naturals que els sistemes econòmics requereixen per dur a terme la seva activitat, en forma d’extracció al territori i importacions d’altres regions del món.

Entre les conclusions més rellevants del període estudiat (2010-2019), destaquem:

1. Fort acoblament del PIB amb el consum de materials
2. Forta dependència per al proveïment de biomassa per a consum humà i combustibles.
3. Desplaçament de càrregues ambientals per proveir el consum de les illes.

Les dades es poden consultar AQUÍ