El passat 26 d’octubre, Sergio Sastre va col·laborar al costat de Jordi Galter i Carme Saborit en la presentació del projecte “Càlcul i anàlisi dels indicadors de fluxos materials a Catalunya” a la seu de l’IDESCAT. Aquest projecte, desenvolupat per ENT, està centrat en resoldre les principals qüestions metodològiques relacionades amb el càlcul dels fluxos materials a escala subestatal per fer-lo compatible amb les instruccions d’Eurostat, entre les que destaca el comerç interregional. A partir de la normalització de les dades de transport de mercaderies per carretera, vaixell, ferrocarril i canonades, s’han calculat els indicadors principals (extracció domèstica, input directe de materials, consum directe de materials, productivitat material) i s’han establert les bases per al càlcul de la resta d’indicadors (output domèstic processat, acumulació d’estoc), identificant els punts sobre els quals enfocar les pròximes investigacions. Amb el desenvolupament d’aquests comptes, la publicació dels quals es preveu per al proper any, Catalunya fa un pas significatiu cap a la millora d’unes estadístiques fonamentals per orientar a les administracions públiques en el camí cap a una economia circular.