Les 5 grans ONG espanyoles de medi ambient han presentat aquest gener el document ‘Propostes de fiscalitat ambiental: avançant cap a un món més just i sostenible’, en la redacció del qual hi hem participat la Fundació ENT. Amigos de la Tierra, Ecologistes en Acció, Greenpeace, SEO/BirdLife i WWF proposen reformes concretes dels impostos actuals per incorporar criteris ambientals i fins a 13 nous impostos que incentivin o penalitzin determinades activitats, conductes i decisions dels agents econòmics (les empreses, els governs, les famílies i les persones individuals) segons el seu impacte ambiental.

La fiscalitat ecològica és un mitjà per incentivar canvis de comportament que es consideren positius des del punt de vista ambiental. Alhora, donada la situació de desigualtat creixent en el repartiment de la riquesa al nostre Estat, s’ha de fer un esforç suplementari perquè el disseny de la fiscalitat ambiental serveixi per reduir aquesta bretxa, facilitar els comportaments sostenibles a les classes menys afavorides i garantir que els agents econòmics amb major impacte en el medi ambient siguin els principals contribuents a les arques dels impostos verds.

Per això, les principals organitzacions ecologistes presenten ‘Propostes de fiscalitat ambiental: avançant cap a un món més just i sostenible’, una sèrie de propostes de fiscalitat ecològica, sobretot en els àmbits de l’energia, la mobilitat, la biodiversitat, l’ús del sòl, etc. i sol·licita al Govern central la posada en marxa d’una profunda reforma fiscal en què es integrin aquestes mesures. L’objectiu és que la fiscalitat ambiental a Espanya s’acosti a les dels països del nostre entorn (en termes de percentatge del PIB, l’estat ocupa el lloc 25 en el rànquing de la fiscalitat ambiental de la UE-28), per poder orientar el comportament dels agents econòmics i contribuir a la protecció del medi ambient i a la millora de la justícia social.

Enllaç a l’informe

Enllaç al resum executiu