Aquesta publicació introdueix el concepte d’equitat ambiental, el qual està prenent cada vegada més força com una perspectiva útil per a l’administració pública per integrar les polítiques ambientals i socials. La nova perspectiva pretén aconseguir una distribució equitativa dels béns i impactes ambientals entre els diferents col·lectius socials i territoris, així com aconseguir que tots els ciutadans tinguin oportunitats per igual de participar en la presa de decisions amb implicacions sobre el seu entorn. Aquests objectius s’estan reafirmant com a imprescindibles per a qualsevol societat que vulgui afrontar el repte de la sostenibilitat amb èxit. No obstant, fins el moment de la seva publicació, aquesta perspectiva resultava encara desconeguda a Catalunya, a diferència de com havia evolucionat a altres països com Estats Units o a l’Amèrica del Sud, amb resultats enriquidors en la planificació i gestió.

En la publicació, s’analitza el context en què s’ha aplicat ja aquest concepte, en segon lloc, s’analitza el cas particular de Catalunya, oferint una diagnosi per certes variables territorials i socials i finalment s’ofereix una mirada cap a les possibles millores a dur a terme per l’administració pública.

autoria

Miquel Ortega | Maria Calaf

data

2010

publicació

Col·lecció Documents de Recerca

referència bibliogràfica

Ortega Cerdà, M., Calaf Forn, M. (2010) Equitat ambiental a Catalunya. Integració de les dimensions ambiental, territorial i social a la presa de decisions. Consell Assessor per al desenvolupament Sostenible. Generalitat de Catalunya. Col·lecció Documents de Recerca, 15.