La tasca inclou presentar dades sobre el potencial dels ingressos de la fiscalitat ambiental i altres beneficis indirectes com la creació d’ocupació resultant de l’EFR en 14 països seleccionats, utilitzant la metodologia que ha desenvolupat l’European Environment Agency.

ENT va efectuar la revisió del capítol sobre l’estat espanyol.

autoria
ENT environment & management
data

2014

client

Eunomia per la Comissió Europea