S’ha publicat l’informe “Study on Environmental Fiscal Reform Potential in 14 EU Member States”. ENT va efectuar la revisió del capítol sobre l’estat espanyol. Podeu descarregar l’informe aquí:

http://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/studies_en.htm

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]

Se ha publicado el informe “Study on Environmental Fiscal Reform Potential in 14 EU Member States”. ENT efectuó la revisión del capítulo sobre España. Puede descargar el informe aquí:
http://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/studies_en.htm
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]The report “Study on Potential Environmental Fiscal Reform in 14 EU Member States” has been published. ENT carried out the revision of the Spanish chapter. You can download the report here:
http://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/studies_en.htm 
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]