Aquest dijous 20 de juny la Plataforma de la Custodia del Territorio ha realitzat una entrevista a l’investigador de la Fundació ENT Luís Campos Rodrigues. L’entrevista se centra, entre d’altres aspectes, en els principals resultats del projecte “Análisis socioeconómico de la custodia del territorio en España”, les dificultats sorgides durant l’anàlisi, i en el futur de la custòdia del territori a l’estat.

Aquest projecte va realitzar un diagnòstic socioeconòmic de la custòdia del territori a Espanya, considerant la seva caracterització institucional i un anàlisi de l’impacte socioeconòmic i sobre el coneixement tradicional associat a la gestió del territori.

Enllaç a l’entrevista