Aquest dijous 20 de juny la Plataforma de la Custodia del Territorio ha realitzat una entrevista a l’investigador de la Fundació ENT Luís Campos Rodrigues. L’entrevista se centra, entre d’altres aspectes, en els principals resultats del projecte “Análisis socioeconómico de la custodia del territorio en España”, les dificultats sorgides durant l’anàlisi, i en el futur de la custòdia del territori a l’estat.
Aquest projecte va realitzar un diagnòstic socioeconòmic de la custòdia del territori a Espanya, considerant la seva caracterització institucional i un anàlisi de l’impacte socioeconòmic i sobre el coneixement tradicional associat a la gestió del territori.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’entrevista[/link]Este jueves 20 de junio la Plataforma de Custodia del Territorio ha realizado una entrevista al investigador de la Fundació ENT Luís Campos Rodrigues. La entrevista se centra, entre otros aspectos, en los principales resultados del proyecto “Análisis socioeconómico de la custodia del territorio en España”, las dificultades surgidas durante el análisis, y en el futuro de la custodia del territorio en el estado.
Este proyecto realizó un diagnóstico socio-económico de la custodia del territorio (CdT) en España, considerando su caracterización institucional y un análisis del impacto socio-económico y sobre el conocimiento tradicional asociado a la gestión del territorio.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace a la entrevista[/link]