El passat 21 de febrer Ignasi Puig (Fundació ENT) va ser entrevistat al programa “Esto me suena” de Radio Nacional de España sobre els resultats de l’estudi sobre les taxes de residus a l’estat.
L’entrevista coincideix amb el fet que l’Instituto de Estudios Fiscales acaba de publicar l’informe “Las tasas de residuos en España”, realitzat per Ignasi Puig. L’estudi analitza una mostra representativa de 125 municipis, incloses totes les capitals de província, tant a nivell domiciliari com comercial. Es tracta del primer estudi en profunditat sobre aquest tipus de taxes, fet notable tractant-se d’un dels principals ingressos fiscals dels ajuntaments.


Check this out on Chirbit
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació sobre l’estudi[/link]El pasado 21 de febrero Ignasi Puig (Fundació ENT) fue entrevistado en el programa “Esto me suena” Radio Nacional de España sobre los resultados del estudio sobre las tasas de residuos en el estado.
La entrevista coincide con el hecho de que el Instituto de Estudios Fiscales acaba de publicar el informe “Las tasa de residuos en España”, realizado por Ignasi Puig. El estudio analiza una muestra representativa de 125 municipios, incluidas todas las capitales de provincia, tanto a nivel domiciliario como comercial. Se trata del primer estudio en profundidad sobre este tipo de tasas, hecho notable tratándose de uno de los principales ingresos fiscales de los ayuntamientos.


Check this out on Chirbit

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información sobre el estudio[/link]