ENT assumirà l’assistència tècnica del Pla d’Acció de Compra Pública Verda de Catalunya 2022-2025, encarregada per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

El Pla d’Acció de Compra Pública Verda de Catalunya 2022-2025 pretén reforçar i estandaritzar les actuacions en matèria d’ambientalització de la compra pública verda i estableix l’objectiu d’incrementar fins al 50% el volum econòmic dels contractes ambientals el 2025. Aquest s’adreça als departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a les universitats públiques i a les entitats del sector públic adscrites, alhora que poden adherir-s’hi voluntàriament les administracions i entitats del sector públic local.

L’Assistència tècnica per a la implementació del Pla d’Acció de Compra Pública Verda 2022-2025 és un encàrrec per oferir suport a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, que és qui lidera i impulsa el desplegament del Pla. El contracte s’estén fins el 31 de desembre de 2023 i compta amb possibilitat de pròrroga de 12 mesos.