ENT participarem a la sessió “Qui és qui al nou Clúster Residus de Catalunya” el proper dilluns 22 de febrer (de 10.00 h a 11.30 h) que organitza ACCIÓ i l’ARC.

El passat 22 de gener es va presentar públicament el Pla de Dinamització del Clúster Residus. Es tracta d’un sector amb diversos reptes estratègics i amb alt potencial de creixement que, a Catalunya, actualment compta amb:
  • 693 empreses
  • 41.000 treballadors
  • Més de 10.000 milions d’euros de facturació.

En aquesta sessió 20 empreses i agents d’entorn del sector presentaran breument la seva organització i exposaran les seves expectatives davant de la nova iniciativa clúster.
Podràs conèixer millor aquestes organitzacions del sector i descobrir empreses i models de negoci presents en l’àmbit dels residus. Al programa trobaràs la relació de ponents d’aquesta sessió, un dels qual és Ignasi Puig (ENT).
Aquesta és la primera sessió del Pla de Dinamització del Clúster, que s’anirà desplegant al llarg de l’any i que està obert a empreses i agents d’entorn de l’àmbit dels residus.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació i inscripcions[/link]ENT participaremos en la sesión “¿Quién es quién en el nuevo Clúster Residuos de Cataluña” el próximo lunes 22 de febrero (de 10.00 a 11.30 h) que organiza ACCIÓN y la ARC.
El pasado 22 de enero se presentó públicamente el Plan de Dinamización del Clúster Residuos. Se trata de un sector con varios retos estratégicos y con alto potencial de crecimiento que, en Cataluña, actualmente cuenta con:

  • 693 empresas
  • 41.000 trabajadores
  • Más de 10.000 millones de euros de facturación.

En esta sesión 20 empresas y agentes de entorno del sector presentarán brevemente su organización y expondrán sus expectativas ante la nueva iniciativa clúster.
Podrás conocer mejor estas organizaciones del sector y descubrir empresas y modelos de negocio presentes en el ámbito de los residuos. En el programa encontrarás la relación de ponentes de esta sesión, uno de los cuales es Ignasi Puig (ENT).
Esta es la primera sesión del Plan de Dinamización del Cluster, que se irá desplegando a lo largo del año y que está abierto a empresas y agentes de entorno del ámbito de los residuos.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información e inscripciones[/link]