L’equip d’ENT ha finalitzat una formació interna sobre eines i facilitació de sessions on-line amb l’empresa Altekio. La formació ha consistit en 4 sessions en les quals s’han tractat:

  • Tècniques i eines per sessions online
  • Pissarres virtuals
  • Tècniques i claus de la moderació i activació
  • Tècniques de creativitat i indagació
  • Casos pràctics de creativitat i indagació

Entre el conjunt d’eines tractades i amb potencialitat per a ser utilitzades destaquen Zoom, Jitsi, Webex, Meet, Teams, Stooa, Special chat, Wooclap & kahoot, així com també altres recursos com el Mural, Groupmap, Slido o Mentimeter.
L’objectiu de la formació ha estat assolir les capacitats i nivell suficient en aquestes eines i poder utilitzar-les en futurs projectes potencials.