L’equip d’ENT ha finalitzat una formació interna sobre eines i facilitació de sessions on-line amb l’empresa Altekio. La formació ha consistit en 4 sessions en les quals s’han tractat:

  • Tècniques i eines per sessions online
  • Pissarres virtuals
  • Tècniques i claus de la moderació i activació
  • Tècniques de creativitat i indagació
  • Casos pràctics de creativitat i indagació

Entre el conjunt d’eines tractades i amb potencialitat per a ser utilitzades destaquen Zoom, Jitsi, Webex, Meet, Teams, Stooa, Special chat, Wooclap & kahoot, així com també altres recursos com el Mural, Groupmap, Slido o Mentimeter.
L’objectiu de la formació ha estat assolir les capacitats i nivell suficient en aquestes eines i poder utilitzar-les en futurs projectes potencials .
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El equipo de ENT ha finalizado una formació interna sobre herramientas y faciclitación de sesiones on-line con la empresa Altekio. La formación ha consistido en 4 sesiones en las cuales se ha tratado:

  • Técnicas y herramientas para sesiones online
  • Pizarras virtuales
  • Técnicas y claves de la moderación y activación
  • Técnicas de creatividad e indagación
  • Casos prácticos de creatividad e indagación

Entre el conjunto de herramientas tratadas y con potencialidad para ser utilizadas destacan Zoom, Jitsi, Webex, Meet, Teams, Stooa, Special chat, Wooclap & kahoot, así como también otros recursos como el Mural, Groupmap, Slido o Mentimeter.
El objetivo de la formación ha sido alcanzar las capacidades y nivel suficiente en estas herramientas y poder utilizarlas en futuros proyectos potenciales .
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]