Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
ENT estudia vies de millora per a la recollida selectiva de residus a Vilaboa (Galícia)
| Notícies| 06/05/2020

Des de fa uns mesos ENT està treballant, per encàrrec de la Diputació de Pontevedra, en un pla integral de millora de la gestió de residus del municipi de Vilaboa. Aquest projecte comprèn una diagnosi inicial, així com la proposta de millores encaminades a augmentar els nivells de recollida selectiva. Cal destacar que Vilaboa és un municipi extens i predominantment rural que des 2016 va adoptar l’innovador enfocament de gestionar íntegrament la matèria orgànica mitjançant compostatge domèstic i comunitari.