El passat dimecres, 22 de febrer, la junta del Clúster de Residus va admetre a ENT com a sòcia de l’organització.

Aquest 2023 s’ha creat el nou clúster, impulsat per l’agència ACCIÓ, del Departament d’Empresa i Treball, i pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’ARC. L’objectiu del clúster és impulsar la competitivitat de les empreses del sector, potenciar-ne la internacionalització i fomentar la innovació i l’R+D en aquest àmbit. L’organització agrupa el conjunt d’empreses del sector de la gestió de residus, incloent-hi tota la cadena de valor, i que tenen seu social o activitat econòmica de valor afegit a Catalunya.

Un clúster és una agrupació d’empreses (pimes, multinacionals i startups) i agents de l’entorn (universitats i centres tecnològics) d’un determinat àmbit econòmic que comparteixen recursos, generen sinergies i es projecten internacionalment. Es tracta d’un instrument que permet millorar la competitivitat dels membres que en formen part a partir del desenvolupament de projectes transformadors conjunts i la definició de reptes estratègics per al seu sector.