La UPC ha iniciat recentment la coordinació del projecte europeu “Circular Design. Learning for Innovative Design for Sustainability”, adreçat a alumnes Erasmus, i ENT hi col·labora en la coordinació d’un dels tres projectes escollits.

La voluntat del projecte europeu és estrènyer els llaços entre la gestió dels residus i l’economia circular, avançant cap a una societat més responsable en la producció i el consum. Concretament el projecte que coordina ENT se centra en la gestió de residus als municipis. Durant 4 mesos els estudiants incrementaran el seu coneixement sobre les tecnologies per a la identificació de l’usuari en contenidors en contextos de densitats urbanes elevades, les quals contribueixen a reduir l’anonimat i al mateix temps propicien millores en els resultats de recollida selectiva. Així, es contribuiria a l’assoliment dels objectius establerts per la Directiva Marc de Residus 2008/98/CE i altres objectius nacionals i regionals.

El resultat serà l’elaboració d’una Guia pensada per a ens locals, la qual inclourà casos d’estudi d’alguns municipis que ja ho han implantat i una metodologia pràctica per a dissenyar la implantació d’aquestes tecnologies als municipis.