Aquest passat cap de setmana el programa de La 2 de Televisió Espanyola “El Escarabajo Verde” va emetre el documental “Basureros para rato”. Maria Calaf (ENT) hi apareix.
El documental aborda la problemàtica de la gestió de residus a l’Estat, reflectint que els resultats de reutilització i reciclatge encara estan lluny (per sota del 30%) dels objectius europeus pel 2020 d’arribar al 50%. Malgrat la mitjana, hi ha Comunitats Autònomes que estan fent esforços per assolir els objectius, per exemple Catalunya i el País Basc, amb els anomenats sistemes porta a porta, o amb identificació d’usuari.
També s’introdueix la problemàtica associada a la gestió de residus en abocadors, posant de manifest que encara avui, alguns dels abocadors no compleixen la normativa de recollida de gasos i lixiviats. Com a apunt final, es menciona l’opció de mineria d’abocador per aquells residus que ja han estat abocats, com a estratègia de futur per a recuperar materials, fent èmfasi en el potencial de recuperar metalls estratègics, com les terres rares per a la fabricació de productes electrònics.
Aquí l’enllaç:
http://www.rtve.es/television/20150422/basureros-para-rato/1134406.shtml
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El pasado fin de semana el programa de La 2 de Televisión Española “El Escarabajo Verde” emitió el documental “Basureros para rato”. Maria Calaf (ENT) aparece en él.
El documental aborda la problemática de la gestión de residuos en el Estado, reflejando que los resultados de reutilización y reciclaje aún están lejos (por debajo del 30%) de los objetivos europeos para 2020 de llegar al 50%. A pesar de la media, hay comunidades autónomas que están haciendo esfuerzos para alcanzar los objetivos, por ejemplo Cataluña y el País Vasco, con los llamados sistemas puerta a puerta, o con identificación de usuario.
También se introduce la problemática asociada a la gestión de residuos en vertederos, poniendo de manifiesto que aún hoy, algunos de los vertederos no cumplen la normativa de recogida de gases y lixiviados. Como apunte final, se menciona la opción de minería de vertedero para aquellos residuos que ya han sido vertidos, como estrategia de futuro para recuperar materiales, haciendo énfasis en el potencial de recuperar metales estratégicos, como las tierras raras para la fabricación de productos electrónicos.
Aquí el enlace:
http://www.rtve.es/television/20150422/basureros-para-rato/1134406.shtml
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]