La Fundació ENT juntament amb altres organitzacions ecologistes de l’estat s’ha sumat a les seves homòlogues portugueses per demanar respecte cap a les recomanacions científiques de tancament de la pesquera i sol·licitar l’aprovació d’un pla de recuperació de la sardina ibèrica.

El passat 13 de juliol el Consell Internacional per a l’Exploració del Mar (ICES, en anglès) va publicar la seva recomanació científica sobre la pesca de la sardina ibèrica pel 2019, en la qual recomana la captura zero per al proper any a causa del estat crític de la població.

Davant les evidències científiques que confirmen l’alarmant situació que viu la sardina ibèrica, amb nivells poblacionals en mínims històrics des del 2012, les organitzacions Ecologistes en Acció, Fundació ENT, Greenpeace, Oceana i WWF Espanya, s’han sumat a la proposta de les organitzacions conservacionistes portugueses [1] i han fet públic un posicionament comú en el qual plantegen cinc punts:

  1. L’ICES, la principal institució científica que assessora la UE en matèria de pesca, i les institucions que contribueixen als seus treballs mereixen la total confiança. Es considera essencial que es afavoreixin les millors condicions possibles per a desenvolupar el seu treball.
  2. El manteniment de la recomanació de la captura zero es deu a un fet simple: tot i l’augment de biomassa registrat en les campanyes científiques més recents, l’estoc continua en nivells perillosament inferiors als que garanteixen la seva viabilitat des del punt de vista biològic i des d’una explotació sostenible del recurs.
  3. En aquest moment, la pesca de la sardina ibèrica no té un pla de gestió o recuperació en vigor avalat pel ICES com precaució. El que hi ha és un acord entre els governs dels dos països sobre un pla de recuperació que ha rebut crítiques de diferents organitzacions, principalment per l’escassa rellevància que s’atorga al control de les captures al llarg de diversos anys ia la protecció dels juvenils.
  4. L’adopció d’un pla de gestió avalat per ICES que asseguri una ràpida recuperació de la població de sardina seria l’única alternativa possible al tancament de la pesqueria. Aquest pla hauria d’incloure nivells de captures molt precautoris (si són possibles d’identificar), a causa del estat crític de la població, juntament amb mesures de conservació i control.
  5. Les organitzacions signants insten els governs d’Espanya i Portugal, així com a la Comissió Europea, al fet que el més aviat possible sotmetin a l’avaluació del ICES un pla de recuperació. Aquest pla ha de disposar d’elements i mesures prou consolidades per adequar-se als criteris establerts pel ICES i els objectius de gestió de la política pesquera comuna.

 


[1] PONG-Pesca, Sciaena, OMA, APECE, SPEA, Geota, LPN, ANP/WWF y Quercus.