El projecte “Anàlisi socio-econòmic de la custòdia del territori a Espanya”, finançat per la Fundació Biodiversitat, arriba a la seva etapa final.
Aquest projecte va ser proposat per la Fundació ENT i seleccionat en el marc de la convocatòria per a la realització d’activitats en l’àmbit de la biodiversitat terrestre, biodiversitat marina i litoral per a l’exercici 2017 de la Fundación Biodiversidad. El projecte també compta amb el suport del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT) i de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT).
El projecte realitza un diagnòstic socioeconòmic de la custòdia del territori, considerant l’anàlisi institucional, de l’impacte en el coneixement tradicional i dels beneficis econòmics. La pertinència del projecte resideix en la contribució al coneixement i posada en valor de la custòdia del territori com a model de gestió d’espais públics i privats.
Els resultats del projecte es difondran a partir d’un informe final maquetat, un resum executiu i un fitxer de presentació en els propers mesos.
Amb el suport de:
logo fundacion bio_OK
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El proyecto “Análisis socioeconómico de la custodia del territorio en España”,  financiado por la Fundación Biodiversidad, llega a su etapa final.
Este proyecto fue propuesto por la Fundació ENT y seleccionado en el marco de la convocatoria para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral para el ejercicio 2017 de la Fundación Biodiversidad. El proyecto también cuenta con el apoyo del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT) y de la Xarxa de Custodia del Territori (XCT).
El proyecto realiza un diagnóstico socio-económico de la custodia del territorio, considerando el análisis institucional, del impacto en el conocimiento tradicional y de los beneficios económicos. La pertinencia del proyecto reside en la contribución al conocimiento y puesta en valor de la custodia del territorio como modelo de gestión de espacios públicos y privados.
Los resultados del proyecto se difundirán a partir de un informe final maquetado, un resumen ejecutivo para fines divulgativos y un fichero de presentación en los próximos meses de 2019.
Con el apoyo de:
logo fundacion bio_OK
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]