El projecte “Anàlisi socio-econòmic de la custòdia del territori a Espanya”, finançat per la Fundació Biodiversitat, arriba a la seva etapa final.

Aquest projecte va ser proposat per la Fundació ENT i seleccionat en el marc de la convocatòria per a la realització d’activitats en l’àmbit de la biodiversitat terrestre, biodiversitat marina i litoral per a l’exercici 2017 de la Fundación Biodiversidad. El projecte també compta amb el suport del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT) i de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT).

El projecte realitza un diagnòstic socioeconòmic de la custòdia del territori, considerant l’anàlisi institucional, de l’impacte en el coneixement tradicional i dels beneficis econòmics. La pertinència del projecte resideix en la contribució al coneixement i posada en valor de la custòdia del territori com a model de gestió d’espais públics i privats.

Els resultats del projecte es difondran a partir d’un informe final maquetat, un resum executiu i un fitxer de presentació en els propers mesos.