El proper número de la revista Ecologia Política – que coeditem des de la Fundació ENT, CLACSO i Icaria editorial – continua avançant cap a la seva publicació el desembre del 2022. Amb el títol de “Nous pactes verds: solució o problema?”, el número posarà la lupa en els nous pactes verds que han proliferat per, teòricament, abordar la transformació cap a una economia lliure de carboni.

Amb els seus més de 20 articles, el monogràfic discutirà les limitacions i els impactes dels nous pactes verds articulats per les principals potències econòmiques (Green New Deal, European Green Deal, etc.), però també detallarà les respostes sorgides des dels moviments socials que qüestionen aquests marcs institucionals proposant un altre tipus de nous pactes verds (Pacte Ecosocial del Sud, Red Deal, etc.) i que aborden les causes estructurals de la crisi ecosocial.