Skip to main content

L’Observatori de la Fiscalitat dels Residus, impulsat per la Fundació ENT, publicarà en les properes setmanes l’estudi “Las Tasas de Residuos en España 2023”. En la seva realització, s’han analitzat les taxes domiciliàries i comercials de 125 municipis, incloses totes les capitals de província. Aquest estudi dona continuïtat a anàlisis anteriors realitzades amb dades de 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.

Enguany, a més, l’estudi compta amb una nova dada essencial pel compliment de la nova Llei 7/2022 de Residus: el grau de cobertura de les taxes respecte del cost del servei de gestió de residus pels diferents municipis de la mostra. Així mateix, es realitza una estimació pel conjunt de l’estat.

L’Observatori neix el 2018 amb la voluntat de realitzar un seguiment continuat dels instruments de fiscalitat dels residus dins de l’estat espanyol. El nostre objectiu és impulsar la utilització de les eines fiscals per finançar i incentivar una millor gestió dels residus. El web compta amb continguts en matèria de taxes de residus, sistemes de pagament per generació i impostos autonòmics, incloent casos d’interès que poden servir de referència a les administracions públiques que vulguin adoptar-los, així com un apartat amb nombroses publicacions tècniques i científiques sobre fiscalitat dels residus.