El projecte “Els serveis ecosistèmics del Tritó del Montseny. Proposta metodològica per l’anàlisi de l’impacte socioeconòmic del projecte Life Tritó Montseny en el període 2017-2020” va ser encarregat per a la Diputació de Barcelona com part de  l’acció D7 del projecte Life Tritó Montseny LIFE 15 NAT/ES/000757. El projecte té la duració de 12 mesos, en concret entre octubre de 2017 i octubre de 2018.

L’objectiu del projecte és desenvolupar una metodologia d’avaluació de l’impacte socioeconòmic de les accions derivades del projecte “Life Tritó Montseny”, en termes de canvis en els serveis ecosistèmics. Aquesta metodologia s’enfoca d’una manera innovadora i amb un grau de complexitat que permeti la seva replicació a altres casos similars.

autoria

ENT environment & management

data

2017-2018

client

Diputació de Barcelona