Aquest document discutirà com incorporar i avaluar els costos socials i ambientals del creixement econòmic. En aquest marc s’introduirà el concepte general de desenvolupament sostenible i les seves implicacions per a la sostenibilitat urbana. Finalment es presentarà un exemple d’ecotaxes, sobretot considerant la seva aplicació a l’àmbit mes proper, el municipal.
[catala][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2001[/data]
[publicacio]Ajuntament de Terrassa[/publicacio]
[referencia]Munda, G., Puig Ventosa, I. (2001) Els costos socials i ambientals del creixement econòmic. Dins de “Una ciutat Sostenible”. Ajuntament de Terrassa.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2001

publicació

Ajuntament de Terrassa

referència bibliogràfica

Munda, G., Puig Ventosa, I. (2001) Els costos socials i ambientals del creixement econòmic. Dins de “Una ciutat Sostenible”. Ajuntament de Terrassa.