L’objectiu d’aquest estudi encarregat per ACCIÓ és analitzar l’estat actual de la circularitat de les energies renovables (centrant-se en les pales dels aerogeneradors i en les plaques fotovoltaiques) a Catalunya i fer propostes de millora. Aquest estudi divulgatiu es publicarà a la col·lecció de l’Observatori de la Indústria Catalana que es va crear arran del Pacte Nacional per a la Indústria.

autoria
ENT environment & management
data

2023

client

Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ)