Aquest article aborda les possibilitats que tenen els municipis d’aplicar instruments econòmics que permetin potenciar les energies renovables i l’estalvi. L’article se centra en les possibilitats de modificar amb aquest objectiu els diferents tributs municipals, considerant les opcions que permet la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.

autoria

Ignasi Puig

data

2003

publicació

Conferencia Europea sobre gestión energética en el ámbito local

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2003) El uso de instrumentos económicos para potenciar las energías renovables y el ahorro energético desde el ámbito local. Proceedings a la Conferencia Europea sobre gestión energética en el ámbito local, Sevilla.