Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
El uso de instrumentos económicos para potenciar las energías renovables y el ahorro energético desde el ámbito local
| | Publicacions

Aquest article aborda les possibilitats que tenen els municipis d’aplicar instruments econòmics que permetin potenciar les energies renovables i l’estalvi. L’article se centra en les possibilitats de modificar amb aquest objectiu els diferents tributs municipals, considerant les opcions que permet la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.

Data
2003
Publicació
Conferencia Europea sobre gestión energética en el ámbito local
Referència bibliogràfica
Puig Ventosa, I. (2003) El uso de instrumentos económicos para potenciar las energías renovables y el ahorro energético desde el ámbito local. Proceedings a la Conferencia Europea sobre gestión energética en el ámbito local, Sevilla.
Accés a l’article