El projecte WOODCIRCLES ha anunciat el llançament del lloc web del projecte amb la seva nova identitat visual: www.woodcircles.eu.

El projecte WOODCIRCLES és una Horizon Innovation Action de quatre anys de durada liderat pel Danish Technological Institute. La Fundació ENT coordina el paquet de treball sobre “Sostenibilitat i avaluació d’impactes”. WOODCIRCLES desenvoluparà solucions circulars innovadores per a la construcció sostenible en fusta per ajudar a reduir la dependència d’Europa dels recursos no renovables, reduir les emissions de GEH, reduir la generació de residus i oferir embornals de carboni a llarg termini i la substitució de productes de origen fòssil i intensius en carboni.

>> WOODCIRCLES press release