Skip to main content

LIFE BIOBEST ha anunciat el llançament del lloc web del projecte amb la seva nova identitat visual: lifebiobest.eu. A més, el 20 de juny el projecte ha celebrat el seu segon grup mirall amb organitzacions paraigua en dades de bioresidus i gestió d’indicadors i estadístiques.

El projecte LIFE BIOBEST té com a objectiu identificar i validar les millors pràctiques i instruments de gestió actuals al llarg de la cadena de gestió dels bioresidus que permetin la producció de compost i digestat de qualitat i establir una sèrie d’indicadors clau de rendiment de referència, basats en l’anàlisi de les experiències i bases de dades existents.

El consorci LIFE BIOBEST, dirigit per la Fundació ENT en col·laboració amb el Italian Compost and Biogas Consortium, ACR+, European Compost Network i Zero Waste Europe, emprén aquest projecte preparatori LIFE de 2,5 anys finançat per la Comissió Europea.

>> Per estar al dia de les activitats de BIOBEST, subscriu-te al butlletí o llista de premsa del web

>> BIOBEST press release