El projecte Contaminació Barcelona (https://contaminacio.barcelona/), impulsat per la Fundació ENT, arriba als tres anys de trajectòria. Durant aquests anys, el portal web de la iniciativa ha tingut més de 50.000 visites i molts mitjans i persones han fet servir les dades i els anàlisis que ha anat generant. 

El projecte vol aportar informació de qualitat, rellevant i comprensible sobre contaminació a la ciutat de Barcelona i s’adreça a persones de l’àmbit del periodisme, creadors/es d’opinió, membres d’actors socials organitzats, i ciutadans o ciutadanes. Enguany, la iniciativa va ser premiada amb el “Premi Catalunya Territori. Enric Lluch 2022“, lliurat per la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.