Aquest divendres 28 d’octubre el portal web Residuos Profesional es fa ressò del nostre estudi sobre la viabilitat d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos des del punt de vista tècnic, econòmic i legal per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
L’article, titulat “¿Es viable un SDDR de envases? Pues depende…”, fa doncs referència a l’estudi que recentment hem realitzat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que està publicat a la seva pàgina web.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a la notícia[/link]Este viernes 28 de octubre el portal web Residuos Profesional se hace eco de nuestro estudio sobre la viabilidad de un sistema de depósito, devolución y retorno de envases desde el punto de vista técnico, económico y legal para el Área Metropolitana de Barcelona.
El artículo, titulado “¿Es viable un SDDR de envases? Pues depende…”, hace referencia al estudio que recientemente hemos realizado para el Área Metropolitana de Barcelona y que está publicado en su página web.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace a la noticia[/link]