Poden els ajuntaments dur a terme una política energètica? Pot contribuir la gestió local de l’energia a assolir els objectius d’estalvi energètic i reducció de les emissions dels gasos d’efecte hivernacle?
En el context polític, econòmic i energètic actual, els ajuntaments haurien jugar un paper més important, ja que la seva relació més estreta amb la ciutadania els permet dur a terme actuacions més efectives.
Les actuacions que poden desenvolupar els ajuntaments poden classificar-se en: actuacions directes sobre els equipaments i serveis públics; comunicació i participació ciutadana; establiment de normes reguladores; i incentius fiscals. Per dur a terme aquestes actuacions s’han de dotar dels instruments més adequats en cada cas, com poden ser les agències locals de l’energia, els plans energètics, etc.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Juanjo Iraegui[/autoria]
[data]2005[/data]
[publicacio]Energías Renovables[/publicacio]
[referencia]Iraegui Navarro, J. (2005) El papel de los ayuntamientos en la gestión local de la energía. Energías Renovables, 36, p.58-59.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]¿Pueden los ayuntamientos llevar a cabo una política energética? ¿Puede contribuir la gestión local de la energía a conseguir los objetivos de ahorro energético y reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero?
En el contexto político, económico y energético actual, los ayuntamientos deberían jugar un papel más importante, ya que su relación más estrecha con la ciudadanía les permite llevar a cabo actuaciones más efectivas.
Las actuaciones que pueden desarrollar los ayuntamientos pueden clasificarse en: actuaciones directas sobre los equipamientos y servicios públicos; comunicación y participación ciudadana; establecimiento de normas reguladoras; e incentivos fiscales. Para llevar a cabo estas actuaciones deberán dotarse de los instrumentos más adecuados en cada caso, como pueden ser las agencias locales de la energía, los planes energéticos, etc.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Juanjo Iraegui[/autoria_es]
[data_es]2005[/data_es]
[publicacio_es]Energías Renovables[/publicacio_es]
[referencia_es]Iraegui Navarro, J. (2005) El papel de los ayuntamientos en la gestión local de la energía. Energías Renovables, 36, p.58-59.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Juanjo Iraegui

data

2005

publicació

Energías Renovables

referència bibliogràfica

Iraegui Navarro, J. (2005) El papel de los ayuntamientos en la gestión local de la energía. Energías Renovables, 36: 58-59.