Poden els ajuntaments dur a terme una política energètica? Pot contribuir la gestió local de l’energia a assolir els objectius d’estalvi energètic i reducció de les emissions dels gasos d’efecte hivernacle?

En el context polític, econòmic i energètic actual, els ajuntaments haurien jugar un paper més important, ja que la seva relació més estreta amb la ciutadania els permet dur a terme actuacions més efectives.

Les actuacions que poden desenvolupar els ajuntaments poden classificar-se en: actuacions directes sobre els equipaments i serveis públics; comunicació i participació ciutadana; establiment de normes reguladores; i incentius fiscals. Per dur a terme aquestes actuacions s’han de dotar dels instruments més adequats en cada cas, com poden ser les agències locals de l’energia, els plans energètics, etc.

autoria

Juanjo Iraegui

data

2005

publicació

Energías Renovables

referència bibliogràfica

Iraegui Navarro, J. (2005) El papel de los ayuntamientos en la gestión local de la energía. Energías Renovables, 36: 58-59.