Les dinàmiques d’intercanvi físic entre regions que s’analitzen en aquest article expliquen la divisió espacial del treball en el si de l’economia espanyola. Cal diferenciar dos tipus de regions: aquelles especialitzades en l’extracció de recursos i posterior abocament de residus, i les que centren la seva tasca en l’acumulació i el consum. Així, les comunitats autònomes que acumulen el gruix de l’extracció física no coincideixen amb les regions econòmicament centrals (a excepció de Catalunya), sinó amb les regions econòmicament perifèriques.

autoria

Sergio Sastre

data

2016

publicació

El Ecologista

referència bibliogràfica

Carpintero, O.,  Lomas, Pedro L., Sastre, S. (2016) El metabolismo económico de las regiones españolas. Las regiones despobladas abastecen de materiales y energía a las más desarrolladas económicamente. El Ecologista, 87.