El Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) es fa ressò de l’informe de la Fundació ENT “Costos i beneficis de l’adaptació al canvi climàtic en el sector del turisme d’hivern a Espanya”.

El projecte va ser seleccionat en el marc de la “Convocatòria de la concessió d’ajudes en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats en l’àmbit de la biodiversitat, el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible en l’exercici 2014” de la Fundació Biodiversitat . Aquest projecte es va dur a terme amb la col·laboració de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic (OECC) i va tenir per objectiu principal l’avaluació econòmica de mesures d’adaptació al canvi climàtic en les zones de turisme de neu a Espanya.

El turisme és un sector econòmic clau a Espanya, que equilibra la nostra balança de pagaments amb l’exterior, sent el tercer país en el rànquing mundial per ingressos en turisme i en nombre de visitants anuals (Organització Mundial del Turisme, 2014). Per això, és fonamental l’estudi dels impactes, la vulnerabilitat i les possibles mesures d’adaptació en el sector per evitar la nostra pèrdua de competitivitat com a destinació turística.

D’altra banda, el Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC) reconeix que el turisme és un sector crític per a l’economia espanyola, particularment sensible als impactes del canvi climàtic, que planteja la necessitat d’identificar i abordar els principals reptes i oportunitats en el camp de l’adaptació, tant per al sector públic com per al privat. En aquest sentit, el PNACC des del seu segon programa de treball ho ha considerat una àrea prioritària en la generació de coneixements, que han donat com a resultat la realització de diversos treballs.

Enllaç