Aquest mes de setembre s’ha arribat a un acord per integrar el grup d’Ecologia Política de CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) com coeditor de la revista Ecologia Política, juntament amb Fundació ENT i Editorial Icària. Amb aquesta incorporació, la revista certifica un pas més en l’aposta d’expansió a Amèrica Llatina.

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales és una institució internacional no-governamental amb estatus associatiu a la UNESCO, creada el 1967. Actualment, aplega 806 centres de recerca i postgrau en el camp de les ciències socials i les humanitats en 51 països d’Amèrica Llatina i altres continents. Els seus Grups de Treball són xarxes interdisciplinàries d’investigadors de diferents països de Llatinoamèrica i el Carib, que es reuneixen al voltant d’un tema o problema social rellevant per la regió. Treballen per a la producció de coneixement comparat rellevant i rigorós, i busquen aconseguir una efectiva relació entre investigadors, responsables de polítiques públiques i organitzacions socials.