El Deute ecològic és el deute contret pels països més industrialitzats respecte als països empobrits, pel saqueig indiscriminat dels seus recursos sense considerar els impactes ambientals i socials produïts, l’apropiació il·legítima dels serveis ambientals, la biopirateria i el transport de residus als països del Sud.
Aquest llibre ofereix una explicació clara dels components del deute ecològic i dóna les bases per poder plantejar-nos: Si considerem el deute ecològic i el deute extern entre els països rics i els països empobrits, qui deu a qui?
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa , Miquel Ortega Cerdà[/autoria]
[data]2004[/data]
[publicacio]Icaria , ODG[/publicacio]
[referencia]Russi, D., Puig Ventosa, I., Ramos Martín, J., Ortega Cerdà, M., Ungar, P. (2004) El Deute ecològic. Qui deu a qui?. Editorial Icaria i Observatori del Deute en la Globalització.[/referencia]
[link]Accés al llibre[/link]La Deuda ecológica es la deuda contraída por los países más industrializados respecto a los países empobrecidos, por el saqueo indiscriminado de sus recursos sin considerar los impactos ambientales y sociales producidos, la apropiación ilegítima de los servicios ambientales, la biopiratería y el transporte de residuos a los países del Sur.
Este libro ofrece una explicación clara de los componentes de la deuda ecológica y da las bases para poder plantearnos: Si consideramos la deuda ecológica y la deuda externa entre los países ricos y los países empobrecidos, quién debe a quién?
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa , Miquel Ortega Cerdà[/autoria]
[data]2003[/data]
[publicacio]Icaria ODG[/publicacio]
[referencia]Russi, D., Puig Ventosa, I., Ramos Martín, J., Ortega Cerdà, M., Ungar, P. (2003) Deuda Ecológica. ¿Quién debe a quién?. Editorial Icaria y Observatori del Deute en la Globalització.[/referencia]
[link]Acceso al libro[/link]

autoria

Ignasi Puig , Miquel Ortega

data

2003

publicació

Editorial Icaria – Observatori del Deute en la Globalització

referència bibliogràfica

Russi, D., Puig Ventosa, I., Ramos Martín, J., Ortega Cerdà, M., Ungar, P. (2003) Deuda Ecológica. ¿Quién debe a quién?. Editorial Icaria y Observatori del Deute en la Globalització.