Skip to main content

En aquest llibre s’estudien els impactes ambientals, econòmics i socials de l’economia espanyola a l’exterior. Cada vegada més el nostre model econòmic creua les fronteres territorials i els seus impactes ambientals i socials negatius perjudiquen més a ciutadans d’altres països, els quals veuen reduïda la seva capacitat sobirana i greument violats els deus drets fonamentals.

L’ús cada cop més gran de materials d’importació per mantenir el nostre model de vida, l’impacte sobre el canvi climàtic del nostre model energètic, i els impactes ambientals de les empreses controlades des de Catalunya i la resta de l’Estat espanyol quan actuen a l’exterior (com ara Repsol-YPF, Endesa, Unión Fenosa, Aigües de Barcelona, ANCE, La Caixa, BBVA…), a través d’actuacions que es detallen al llibre, genera un deute ecològic que posa en risc el desenvolupament d’alguns països amb problemàtiques socials més importants, i estenen els models productius insostenibles.

El nostre model econòmic ignora el deute ecològic adquirit, al mateix temps que exigeix als països perjudicats un deute extern que impossibilita el seu desenvolupament i que en moltes ocasions pot ser considerat il·legítim. Analitzar l’economia únicament des de la perspectiva monetària, ignorant els elements ambientals i socials, ens porta a una sèrie de polítiques i mecanismes econòmics que perjudiquen una gran part de la població mundial i l’ecosistema del planeta.

Per això calen noves propostes polítiques d’actuació que ens portin a una societat diferent. El reconeixement del deute ecològic, la seva restitució, i l’adopció de mesures per aconseguir que no se’n generi de nou, suposen un impuls a un model econòmic nou i a noves relacions entre els països del centre econòmic i la perifèria.

autoria

Miquel Ortega

data

2006

publicació

Editorial Muñoz Moya

referència bibliogràfica

Ortega Cerdà, M. (coordinador) (2006) El deute ecològic espanyol. Impactes socials i ambientals de l’economia espanyola a l’estranger. Editorial Muñoz Moya.