Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
El Blue Eco Fòrum 2018 reuneix experts per reflexionar sobre la sostenibilitat del turisme costaner-marítim
| Notícies| 19/11/2018

El Blue Eco Fòrum 2018 reuneix diversos/es experts/es per reflexionar sobre la sostenibilitat del turisme costaner-marítim. Representants institucionals de l’Estat i CCAA, juntament amb experts/es de diferents disciplines debaten sobre el paper de la Planificació Marítima Espacial i la Gestió Integrada de Costes com a eines de governança de la sostenibilitat del turisme. Destaquen la importància d’integrar la planificació costaner-marítima i introduir la capacitat de càrrega ecosistèmica per ordenar els usos recreatius de la mar i el transport turístic marítim.

La III edició de Blue ressò fòrum es va realitzar amb els objectius de reflexionar, debatre i mostrar bones pràctiques per a la integració de l’enfocament ecosistèmic en l’ordenació marítima espacial del turisme a la demarcació Llevantí-Balear.

Durant dues sessions, es va debatre des de diferents visions sobre la necessària integració costa-mar per a la governança del turisme i la dificultat que avui dia s’entesta aquesta integració en una de les zones europees amb major afluència de visitants.

El fòrum es va desenvolupar una vegada més al Museu Marítim de Barcelona. L’activitat va estar organitzada per l’associació eco-union amb el suport de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Ecològica i l’Ajuntament de Barcelona i va comptar amb el suport de la Fundació ENT, que va ajudar a moderar la primera sessió.

El fòrum va estar dividit entre una sessió plenària i una sessió tècnica.

La primera sessió, sota el títol: Governança marítima del turisme: reptes per a la integració de l’enfocament ecosistèmic en el turisme costaner-marítim, va posar el focus en la governança del turisme al litoral espanyol.

La sessió es va desenvolupar amb les ponències i un posterior diàleg entre el Ministeri per a la Transició Ecològica i la Generalitat de Catalunya, on van exposar les estratègies i marcs regulatori vigents a nivells espanyol i català, així com els plans d’adaptació normativa a un sector turístic creixent. Els va acompanyar Juan Luis Suárez Viver, investigador de la Universitat de Sevilla i Luís Campos, de la Fundació ENT, que va moderar el debat.

En aquesta sessió, els membres d’eco-union Miquela Grimalt i Alejandro González, van presentar el projecte PLANMEDTUR, 1 investigació que genera recomanacions per a la integració de l’enfocament ecosistèmic en l’ordenació espacial marítima del turisme a la demarcació Llevantí-Balear.

Miquel Mir Gual, director general d’Espais Marins i Biodiversitat de les Illes Balears, va presentar el Decret per a la protecció de la posidònia a les Illes Balears, un document pioner que reescriu la forma de fer polítiques ambientals conservacionistes de manera efectiva i limitar els impactes de la nàutica recreativa.

Niccolò Bassan, investigador de la Università di Venezia, va fer una anàlisi dels projectes vinculats a l’ordenació costaner-marítima com ADRIPLAN, desenvolupat a la conca adriàtic-iònica, una de les zones més turístiques de la mar mediterrani.

Josep Rodríguez, de la DIBA, va fer una lectura dels projectes Interreg relacionats amb el turisme sostenible i l’espai marítim i va donar recomanacions per a la gestió sostenible i integrada del sector. Finalment va intervenir

Jeremy Sampson per mostrar el treball realitzat per la IUCN en el desenvolupament d’una metodologia que promou la cooperació entre el sector públic i el privat per al desenvolupament de l’ecoturisme en àrees protegides.

El Blue ressò fòrum 18 va concloure contribuint a crear una reflexió sobre com millorar la integració de l’enfocament ecosistèmic en l’ordenació espacial marítima, i a la integració costa-mar per a una millor governança del turisme a la costa llevantí-balear.