Aquest treball d’investigació analitza l’estructura dels mecanismes de finançament públic per fomentar les exportacions i inversions espanyoles a l’estranger (particularment en els països en desenvolupament), estudia les seves principals limitacions des de la perspectiva de justícia ambiental i proposa actuacions per a la millora de la seva gestió ambiental i social.

El treball s’inicia amb l’anàlisi d’un projecte de fabricació de cel·lulosa a Uruguai recolzat amb recursos públics problemàtic des de la perspectiva social i ambiental. Davant la constatació de la necessitat de millores en els sistemes de gestió dels mecanismes de suport públic a la internacionalització de l’economia s’analitza com funcionen aquests mecanismes, quines obligacions ha adquirit Espanya a través de diversos compromisos internacionals, i es dóna un conjunt de propostes per establir un millor marc normatiu en l’àmbit internacional adoptades per les principals ONG ecologistes i de drets humans internacionals. Les pràctiques espanyoles són comparades amb les d’altres països de l’OCDE i amb les recomanacions del Parlament Europeu. Finalment es realitza una anàlisi de les temàtiques prioritàries i principals barreres a superar per impulsar des d’Espanya polítiques de justícia ambiental a partir d’una millor gestió dels mecanismes de finançament públic per a la internacionalització econòmica.

autoria

Miquel Ortega

data

2008

publicació

Universitat Autònoma de Barcelona

referència bibliogràfica

Ortega Cerdà, M. (2008) El apoyo económico estatal a las exportaciones e inversiones españolas en países en desarrollo: problemas en la gestión ambiental y social. Trabajo de investigación. Doctorado en Ciencias Ambientales. Universitat Autònoma de Barcelona. 114 pp.