Aquest treball d’investigació analitza l’estructura dels mecanismes de finançament públic per fomentar les exportacions i inversions espanyoles a l’estranger (particularment en els països en desenvolupament), estudia les seves principals limitacions des de la perspectiva de justícia ambiental i proposa actuacions per a la millora de la seva gestió ambiental i social.
El treball s’inicia amb l’anàlisi d’un projecte de fabricació de cel·lulosa a Uruguai recolzat amb recursos públics problemàtic des de la perspectiva social i ambiental. Davant la constatació de la necessitat de millores en els sistemes de gestió dels mecanismes de suport públic a la internacionalització de l’economia s’analitza com funcionen aquests mecanismes, quines obligacions ha adquirit Espanya a través de diversos compromisos internacionals, i es dóna un conjunt de propostes per establir un millor marc normatiu en l’àmbit internacional adoptades per les principals ONG ecologistes i de drets humans internacionals. Les pràctiques espanyoles són comparades amb les d’altres països de l’OCDE i amb les recomanacions del Parlament Europeu. Finalment es realitza una anàlisi de les temàtiques prioritàries i principals barreres a superar per impulsar des d’Espanya polítiques de justícia ambiental a partir d’una millor gestió dels mecanismes de finançament públic per a la internacionalització econòmica.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Miquel Ortega Cerdà[/autoria]
[data]2008[/data]
[publicacio]Universitat Autònoma de Barcelona[/publicacio]
[referencia]Ortega Cerdà, M. (2008). El apoyo económico estatal a las exportaciones e inversiones españolas en países en desarrollo: problemas en la gestión ambiental y social. Trabajo de investigación. Doctorado en Ciencias Ambientales. Universitat Autònoma de Barcelona. 114 pp.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Este trabajo de investigación analiza la estructura de los mecanismos de financiación pública para fomentar las exportaciones e inversiones españolas en el extranjero (particularmente en los países en desarrollo), estudia sus principales limitaciones desde la perspectiva de justicia ambiental y propone actuaciones para la mejora de su gestión ambiental y social.
El trabajo se inicia con el análisis de un proyecto de fabricación de celulosa en Uruguay apoyado con recursos públicos problemático desde la perspectiva social y ambiental. Ante la constatación de la necesidad de mejoras en los sistemas de gestión de los mecanismos de apoyo público a la internacionalización de la economía se analiza cómo funcionan estos mecanismos, qué obligaciones ha adquirido España a través de diversos compromisos internacionales, y se da un conjunto de propuestas para establecer un mejor marco normativo en el ámbito internacional adoptadas por las principales ONGs ecologistas y de derechos humanos internacionales. Las prácticas españolas son comparadas con las de otros países de la OCDE y con las recomendaciones del Parlamento Europeo. Finalmente se realiza un análisis de las temáticas prioritarias y principales barreras a superar para impulsar desde España políticas de justicia ambiental a partir de una mejor gestión de los mecanismos de financiación pública para la internacionalización económica.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Miquel Ortega Cerdà[/autoria_es]
[data_es]2008[/data_es]
[publicacio_es]Universitat Autònoma de Barcelona[/publicacio_es]
[referencia_es]Ortega Cerdà, M. (2008). El apoyo económico estatal a las exportaciones e inversiones españolas en países en desarrollo: problemas en la gestión ambiental y social. Trabajo de investigación. Doctorado en Ciencias Ambientales. Universitat Autònoma de Barcelona. 114 pp.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Miquel Ortega

data

2008

publicació

Universitat Autònoma de Barcelona

referència bibliogràfica

Ortega Cerdà, M. (2008) El apoyo económico estatal a las exportaciones e inversiones españolas en países en desarrollo: problemas en la gestión ambiental y social. Trabajo de investigación. Doctorado en Ciencias Ambientales. Universitat Autònoma de Barcelona. 114 pp.