Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Effects of the hydraulic infrastructure on economic growth: evidence from Catalonia
| | Publicacions

La infraestructura pública té un efecte positiu sobre la productivitat laboral i el creixement. No obstant això, diferents tipus d’infraestructura produeixen efectes de diferents magnituds. Aquest article conté una anàlisi de les infraestructures hidràuliques i les inversions a Catalunya i proporciona evidència empírica del seu efecte sobre la productivitat i el creixement. També compara la magnitud d’aquest efecte amb la magnitud d’altres tipus d’infraestructura pública i privada. La investigació mostra que les infraestructures hidràuliques i les inversions tenen un efecte positiu i significatiu sobre el creixement econòmic. No obstant això, aquest efecte pot ser més baix que el que resulta d’altres infraestructures públiques o privades.

Data
2016
Publicació
Sustainable Water Resources Management
Referència bibliogràfica
Freire-González, J., Puig-Ventosa, I. (2016) Effects of the hydraulic infrastructure on economic growth: evidence from Catalonia. Sustainable Water Resources Management, 2:199-206
Accés a l’article