Hi ha una gran controvèrsia sobre els efectes de les polítiques ambientals sobre la competitivitat de les empreses i sobre les economies nacionals.
Tot i que, en general, hi ha instruments que, a curt termini, produeixen costos sobre determinats sectors (els més contaminants), els efectes a llarg termini sobre el conjunt de l’economia són més complexos, i les pròpies polítiques ambientals deslliguen diferents mecanismes positius per al sistema econòmic, com ara la innovació, un funcionament més eficient dels mercats, l’aparició de noves oportunitats o la millora de la imatge de les empreses.

A més, la no-adopció de polítiques ambientals, desemboca en uns costos que a llarg termini s’intueixen grans que els propis costos d’adopció, ja que entre ells hi ha la degradació del medi ambient i la sobreexplotació dels recursos naturals, sustentos bàsics de qualsevol forma de vida i per tant, del mateix sistema econòmic.

autoria

Jaume Freire | Ignasi Puig

data

2007

publicació

REVIBEC

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I., Freire González, J. (2007). Efectos de las políticas ambientales sobre la competitividad. REVIBEC. Revista de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica, 6.