Hi ha una gran controvèrsia sobre els efectes de les polítiques ambientals sobre la competitivitat de les empreses i sobre les economies nacionals.
Tot i que, en general, hi ha instruments que, a curt termini, produeixen costos sobre determinats sectors (els més contaminants), els efectes a llarg termini sobre el conjunt de l’economia són més complexos, i les pròpies polítiques ambientals deslliguen diferents mecanismes positius per al sistema econòmic, com ara la innovació, un funcionament més eficient dels mercats, l’aparició de noves oportunitats o la millora de la imatge de les empreses.
A més, la no-adopció de polítiques ambientals, desemboca en uns costos que a llarg termini s’intueixen grans que els propis costos d’adopció, ja que entre ells hi ha la degradació del medi ambient i la sobreexplotació dels recursos naturals, elements bàsics de qualsevol forma de vida i per tant, del mateix sistema econòmic.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa , Jaume Freire González[/autoria]
[data]2007[/data]
[publicacio]REVIBEC. Revista de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I., Freire González, J. (2007) Efectos de las políticas ambientales sobre la competitividad. REVIBEC. Revista de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica, 6, p. 52-61. [/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Existe una gran controversia sobre los efectos de las políticas ambientales sobre la competitividad de las empresas y sobre las economías nacionales.
A pesar de que, en general, hay instrumentos que, a corto plazo, producen costes sobre determinados sectores (los más contaminantes), los efectos a largo plazo sobre el conjunto de la economía son más complejos, y las propias políticas ambientales desatan diferentes mecanismos positivos para el sistema económico, tales como la innovación, un funcionamiento más eficiente de los mercados, la aparición de nuevas oportunidades o la mejora de la imagen de las empresas.
Además, la no-adopción de políticas ambientales, desemboca en unos costes que a largo plazo se intuyen mayores que los propios costes de adopción, ya que entre ellos hay la degradación del medio ambiente y la sobreexplotación de los recursos naturales, sustentos básicos de cualquier forma de vida y por lo tanto, del mismo sistema económico.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa , Jaume Freire González[/autoria_es]
[data_es]2007[/data_es]
[publicacio_es]REVIBEC. Revista de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I., Freire González, J. (2007) Efectos de las políticas ambientales sobre la competitividad. REVIBEC. Revista de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica, 6, p. 52-61. [/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Jaume Freire , Ignasi Puig

data

2007

publicació

Revista de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I., Freire González, J. (2007) Efectos de las políticas ambientales sobre la competitividad. REVIBEC. Revista de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica, 6: 52-61.