Dr. Ignasi Puig Ventosa. ENT Medi Ambient i Gestió

El meu nivell d’anglès és baix. No hi fa res que hagi viscut més d’un any a Anglaterra i períodes a altres països, que hagi sotmès la meva persona a tot tipus de cursos, que absolutament cada dia utilitzi aquest idioma, que a diari escrigui i rebi missatges, que sovint hagi de fer presentacions i informes, etc. No hi fa res que amb 18 anys ja tingués un nivell 2 graus per sobre del que avui s’exigeix als estudiants per a finalitzar la majoria de carreres. El meu nivell és baix i me n’adono cada cop que un holandès, un suís o un suec (i un llarg etcètera) obren la boca.Que la llengua d’ús comú sigui la que alguns països tenen per llengua mare és un avantatge econòmic de proporcions descomunals, guanyat principalment a base de guerres, colonialisme i altres atrocitats. Això imposa no només l’idioma, sinó una manera de veure el món. Seria molt més just que disposéssim d’una autèntica llengua franca, però no és així. Un cop acceptat això, un país obligat per la crisi a sortir a buscar oportunitats fora i que a més té una gran dependència econòmica del turisme, no pot ser que tingui un nivell d’anglès tan lamentable com l’actual.
Per què aquest editorial? He desenvolupat una curiosa associació que fa que cada cop que algú parla de competitivitat a mi em venen al cap les crítiques que es fan a les polítiques ambientals per la seva incidència suposadament negativa sobre aquesta. El darrer ‘clic’ em va aparèixer quan vaig sentir que el nostre Govern, preocupat per millorar aquest màgic concepte, ha tingut la gran idea de donar ajuts de fins a 350 € a universitaris que estudiïn idiomes. 4 MM d’euros pels propers 4 anys. La veritat és que se m’acudeixen diverses formes pitjors de gastar els diners (algunes ben nostres, com per exemple rescatar autovies o mantenir pistes d’esquí deficitàries amb diners públics), però siguem clars: de la mateixa manera que l’impacte de les polítiques ambientals sobre la competitivitat –quan existeix– és ridícul front a les diferències de costos laborals o fiscals entre països, l’impacte d’aquests cursos també serà ridícul.
Us diré dues mesures molt més efectives, no ja més barates, sinó estalviadores netes de recursos: la primera, de llarg termini, és deixar de doblar dibuixos animats. La segona, més de curt, deixar de doblar la resta de continguts audiovisuals (p.e. pel·lícules, sèries i documentals). Això és el que fan, si més no en certa mesura, alguns dels països mencionats més amunt. Aquestes sí que serien bones mesures si realment el que ens preocupa és afavorir la competitivitat.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

Dr. Ignasi Puig Ventosa. ENT Medio Ambiente y Gestión

Mi nivel de inglés es bajo. No importa que haya vivido más de un año en Inglaterra, y períodos en otros países, que haya sometido mi persona a todo tipo de cursos, que absolutamente cada día use este idioma, que a diario escriba y reciba mensajes, que a menudo tenga que hacer presentaciones e informes, etc. No importa que con 18 años ya tuviera un nivel dos grados por encima de lo que hoy se exige a los estudiantes para finalizar la mayoría de carreras universitarias. Mi nivel es bajo y me doy cuenta cada vez que un holandés, un suizo o un sueco (y un largo etcétera) abren la boca.Que la lengua de uso común sea la que algunos países tienen por lengua madre es para ellos una ventaja económica de proporciones descomunales, ganada principalmente a base de guerras, colonialismo y otras atrocidades. Esto impone no sólo el idioma, sino una visión de ver el mundo. Sería mucho más justo que tuviéramos de una auténtica lengua franca, pero no es así. Una vez aceptado esto, un país obligado por la crisis a salir fuera a buscar oportunidades y que además tiene una gran dependencia económica del turismo, no puede permitirse tener un nivel de inglés tan lamentable como el presente.
¿Por qué esta editorial? He desarrollado una curiosa asociación que hace que cada vez que alguien habla de competitividad a mí me vienen a la cabeza las críticas que se hacen a las políticas ambientales por su incidencia supuestamente negativa sobre la misma. El último ‘clic’ me ocurrió cuando oí que el Gobierno de Catalunya, preocupado por mejorar este mágico concepto, ha tenido la gran idea de dar ayudas de hasta 350 € a universitarios que estudien idiomas. Cuatro millones de euros para los próximos cuatro años. La verdad es que se me ocurren varias formas peores de gastar el dinero (algunas bien nuestras, como por ejemplo salvar plataformas castoriles, rescatar autovías o mantener con dinero público pistas de esquí deficitarias), pero seamos claros: de la misma manera que el impacto de las políticas ambientales sobre la competitividad -cuando existe- es despreciable frente a las diferencias de costes laborales o fiscales entre países, el impacto de estos cursos también será despreciable.
Os diré dos medidas mucho más efectivas y, ya no más baratas, sino ahorradoras de recursos: la primera, de largo plazo, es dejar de doblar dibujos animados. La segunda, más de corto, dejar de doblar el resto de contenidos audiovisuales (por ejemplo películas, series y documentales). Esto es lo que hacen, al menos en cierta medida, algunos de los países mencionados arriba. Estas sí serían buenas medidas si realmente lo que nos preocupa es favorecer la competitividad.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]