El Consell Comarcal de l’Anoia va encarregar a la UTE AMBIENTS, formada per ENT i AMBIENS, un estudi tècnic i econòmic per al disseny d’ordenances fiscals amb pagament per generació (PxG) a 8 municipis de la comarca de l’Anoia i la implantació en 4 d’aquests municipis.

El projecte consisteix en analitzar la viabilitat d’implantar taxes de residus de pagament per generació en 8 municipis de l’Anoia i en realitzar-ne la implantació en 4 d’ells, que són Carme, Sant Martí de Tous, Jorba i Castellolí. En aquest moment s’està a la fase final de l’estudi pels 4 municipis, pas previ per la futura implantació.