La Fundació ENT encarem la fase final del projecte “Els serveis ambientals i l’economia social i solidària”, durant el qual hem produït diferent material audiovisual per tal de donar a conèixer diferents experiències i iniciatives del territori que vinculen serveis ambientals i economia social.
El projecte té com a objectiu posar en valor el vincle entre l’Economia Social i Solidària (ESS) i la conservació dels serveis ambientals dels ecosistemes en entorns rurals i naturals. S’han analitzat diverses activitats que es desenvolupen en el marc de l’ESS, l’activitat de les quals permet conservar i posar en valor els serveis ambientals que ofereixen els ecosistemes, fent especial èmfasi en casos en que es generi una sinèrgia entre conservació i protecció dels ecosistemes i manteniment de l’activitat econòmica.
Hem elaborat diferents audiovisuals i fitxes de les diferents experiències seleccionades. S’han identificat 8 experiències d’associacions, fundacions i diferents tipus de cooperatives, de 4 sectors d’activitat: conservació i estudi, agroecologia, gestió forestal i ecoturisme:

  • Conservació i estudi, amb l’experiència de l’Associació Mediambiental La Sínia i la Fundació Emys.

  • Agroecologia, amb la cooperativa de treball Arran de Terra, dedicada a la dinamització local agroecològica, i Biolord, cooperativa rural que comercialitza pomes produïdes en zones de muntanya.

  • Gestió forestal, amb l’experiència de Bosquerols, cooperativa de treball dedicada a la gestió forestal propera a la natura i que comercialitza productes lligats al bosc, i Idària, una cooperativa d’inserció que presta serveis lligats a la gestió forestal.

  • Ecoturisme, amb l’experiència del Grup de Natura Freixe, una associació amb una llarga trajectòria en la gestió de la reserva natural de Sebes de Flix, i que actualment realitza activitats ecoturístiques lligades al coneixement de l’espai natural i el territori, i la Fassina de Jafre, un equipament turístic del parc natural del Garraf.


[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del projecte[/link]La Fundació ENT encaramos la fase final del proyecto “Los servicios ambientales y la economía social y solidaria”, durante el cual hemos producido diferente material audiovisual para dar a conocer diferentes experiencias e iniciativas del territorio que vinculan servicios ambientales y economía social.
El proyecto tiene como objetivo poner en valor el vínculo entre la Economía Social y Solidaria (ESS) y la conservación de los servicios ambientales de los ecosistemas en entornos rurales y naturales. Se han analizado diversas actividades que se desarrollan en el marco de la ESS, la actividad de las que permite conservar y poner en valor los servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas, haciendo especial énfasis en casos en que se genere una sinergia entre conservación y protección de los ecosistemas y mantenimiento de la actividad económica.
Hemos elaborado diferentes audiovisuales y fichas de las diferentes experiencias seleccionadas. Se han identificado 8 experiencias de asociaciones, fundaciones y diferentes tipos de cooperativas, de 4 sectores de actividad: conservación y estudio, agroecología, gestión forestal y ecoturismo:

  • Agroecología, con la cooperativa de trabajo Arran de Terra, dedicada a la dinamización local agroecológica, y Biolord, cooperativa rural que comercializa manzanas producidas en zonas de montaña.

  • Gestión forestal, con la experiencia de Bosquerols, cooperativa de trabajo dedicada a la gestión forestal próxima a la naturaleza y que comercializa productos ligados al bosque, e Idària, una cooperativa de inserción que presta servicios ligados a la gestión forestal.

  • Ecoturismo, con la experiencia del Grup de Natura Freixe, una asociación con una larga trayectoria en la gestión de la reserva natural de Sebes de Flix, y que actualmente realiza actividades ecoturisticas ligadas al conocimiento del espacio natural y el territorio, y la Fassina de Jafre, un equipamiento turístico del parque natural del Garraf.


[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del proyecto[/link]