Ja està disponible l’informe “Study to support the implementation of reporting obligations resulting from the new waste legislation adopted in 2018. Taking account of home composting”, que va comptar amb la participació d’ENT i que fou liderat per Eunomia.
Aquest projecte dóna suport a la Comissió Europea en la implementació de les obligacions d’informació derivades de la nova legislació sobre residus adoptada el 2018. La part del treball d’ENT consisteix a definir les condicions i desenvolupar la tecnologia per al còmput de biomassa registrada mitjançant compostatge casolà de cara al compliment dels objectius de reciclatge de la Directiva Marc de Residus.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’informe[/link]Ya está disponible el informe “Study to support the implementation of reporting obligations resulting from the new waste legislation adopted in 2018. Taking account of hombre composting”, que contó con la participación de ENT y fue liderado por Eunomia.
Este proyecto apoya la Comisión Europea en la implementación de las obligaciones de información derivadas de la nueva legislación sobre residuos adoptada en 2018. La parte del trabajo de ENT consiste en definir las condiciones y desarrollar la tecnología para el cómputo de biomasa registrada mediante compostaje casero de cara al cumplimiento de los objetivos de reciclaje de la Directiva Marco de Residuos.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al informe[/link]The report “Study to support the implementation of reporting obligations resulting from the new waste legislation adopted in 2018”, with the contribution of ENT, is now available. It is part of the project, led by Eunomia, entitled “Assistance to the European Commission on the implementation of the revised waste legislation, assessment of Waste Management Plans and monitoring of compliance with the Waste Framework Directive”.
ENT’s part of the work consisted of defining the conditions to take into account for home composting.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Link to the report[/link]