Aquest dimecres 22 de juny hem realitzat una nova sessió de PensamENTs online, en aquest cas amb el Professor Xavier Labandeira Villot com a convidat i sota el títol “Fiscalidad Ambiental en el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria”.

El Professor Xavier Labandeira Villot és catedràtic de la Universidade de Vigo, director d’Economics for Energy i membre del Comité de Personas Expertas para la Elaboración del Libro Blanco sobre Reforma del Sistema Tributario Español.