La revista Crónica Tributaria -editada per l’Instituto de Estudios Fiscales- va publicar el passat mes de juliol un article dels investigadors Ignasi Puig i Sergio Sastre sobre taxes de residus a l’Estat espanyol. L’article, titulat “Las Tasas de residuos en España”, deriva del seu estudi exhaustiu sobre les taxes d’escombraries arreu de l’Estat espanyol, en el qual s’analitzen 125 municipis, incloses totes les capitals de província, tan a nivell domiciliari com comercial. Es tracta del primer estudi en profunditat d’aquesta realitat fiscal, fet sorprenent tractant-se d’una de les principals taxes municipals conjuntament amb l’IBI. La importància de l’estudi es deu al fet que el servei de recollida i gestió dels residus urbans és dels més rellevants a nivell pressupostari per als ajuntaments.

Arrel de la seva publicació, diferents mitjans de comunicació s’han fet ressò dels plantejaments i conclusions de l’article. Entre ells el diari El País i l’Ara. Tot seguit podeu trobar els enllaços.

La disparitat en les taxes de residus no amaga la manca de criteris ambientals (Diari Ara)

Cuando reciclar no se recompensa (El País)