L’Associació internacional de Ciutats i Regions per a la gestió sostenible dels recursos (ACR+) es feia ressò aquesta setmana, mitjançant el seu butlletí electrònic i el seu panell de notícies, de la publicació de la Diagnosi de la reutilització a la compra pública elaborada per ENT l’any 2022, per encàrrec del  Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i traduïda recentment a llengua anglesa.

La publicació descriu l’estat de la reutilització a la compra pública a Catalunya i Europa, i identifica i descriu en detall bones pràctiques d’administracions públiques europees dels sectors de la construcció, el mobiliari, el tèxtil i l’equipament informàtic. L’objectiu d’aquesta guia és fomentar que des de les administracions públiques catalanes es prengui en consideració la reutilització en la contractació.

El document es troba disponible al web de la Generalitat de Catalunya en català i anglès.